About

Sometimes everyone wants to desapaer or wishes everything around him desappeared. Now I've got such a place where I sometimes desapear, where everything around desappears. 

It's ultradefenceless.
Czasami każdy ma ochotę zniknąć albo pragnie, by wszystko wokół zniknęło. Teraz mam takie miejsce, gdzie czasem znikam, gdzie wszystko wokół mnie znika. 

To właśnie ultradefenceless.

It all started in 2014- on my fifteenth birthday, when I decided to change my life. I didn't even know, what I wanted to change, but I felt, I had to do something with my life and... all world.

Ultradefenceless helps me realise it. It's a place, where I can dream and create something new, it advises me how to collect my thoughts and give vent to emotions. However it first of all it gives me an amazing oportunity to convey a message to people and make their life and the world a little bit more beautiful. 

Wszystko zaczęło się w 2014 r.- w dniu moich 15. urodzin, kiedy zdecydowałam się zmienić swoje życie. Nie wiedziałam nawet, jakich zmian pragnę, ale czułam, że muszę coś zrobić ze swoim życiem, życiem innych ludzi i... właściwie całym światem.

Ultradefenceless pomaga mi to realizować. Jest miejscem, gdzie mogę pomarzyć i wykreować coś nowego, radzi, jak zebrać myśli i dać upust emocjom, ale przede wszystkim daje niezwykłą możliwość niesienia przesłania innym ludziom i upiększania świata.